Рекомендации по общению с органами внутренних дел

Рекомендации по общению с органами внутренних дел

Инструкция по правам:
Кожен працівник міліції зобов’язаний прийняти заяву громадянина та надати йому допомогу.
Ст.10 (Основні обов’язки міліції) Закону України „Про міліцію”:
Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов’язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

Виклик до міліції може бути тільки у справах про злочини або у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в провадженні співробітника міліції.
п.3 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

Допит – це слідча дія, яка здійснюється тільки після порушення кримінальної справи. Допитати особу може або орган дізнання (О/У, дільничний, дізнавач) у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, або слідчий, або представники органу дізнання за доручення слідчого. Теж саме стосується і інших слідчих дій – виїмки, обшуку, впізнання тощо.

п.9 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

Затримувати міліція може тільки у випадках, перерахованих у п. 5 ст. 11 Закону України „Про міліцію” і обов’язково повинна скласти протокол про таке затримання у порядку кримінально-процесуального законодавства або адміністративного законодавства. Тримати затриманих осіб міліція може тільки у спеціально відведених для цього приміщеннях (Ізоляторах тимчасового тримання або слідчих ізоляторах) і аж ніяк не у службовому кабінеті.
п.5 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях:
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, — на строки і в порядку, передбачені законом;
осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, — на строк, встановлений судом, але не більше десяти діб;
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці, — на строк до трьох годин,а у необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб з повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;
осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, — до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години;
осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп’яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, — до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця проживання, а при відсутності таких — до їх витвереження;
осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, — на строк до 30 діб з санкції прокурора;

Після адміністративного або кримінально-процесцального затримання міліція зобов’язана усно роз’яснити громадянину його право відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та у друкованому вигляді вручити йому зміст статей Конституції та Кримінально-процесуального кодексу. При цьому, у разі заявлення особою усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.
ст.5 (Діяльність міліції та права громадян) Закону України „Про міліцію”:

Міліція:
забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам з моменту затримання або арешту (взяття під варту) право захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, реалізацію інших прав затриманих і заарештованих (взятих під варту) осіб;
негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або арешту (взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування родичам та у разі заявлення усної або письмової вимоги — захиснику, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання;
У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника.
Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт (взяття під варту) робиться відповідний запис, який
скріплюється підписом затриманої або заарештованої (взятої під варту) особи.
Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками міліції:
повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття під варту), роз’яснюється право оскаржувати їх у суді;
надаються усно роз’яснення частини першої статті 63 Конституції України), права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді — роз’яснення статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника;
забезпечується можливість з моменту затримання або арешту (взяття під варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
У разі невиконання працівниками міліції вимог, встановлених цією статтею, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від сплати державного мита.
Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом.

Міліція може проводити огляд громадян та їх речей, транспортних засобів, вилучати документи або речі тільки у осіб, які затримані у порядку кримінально-процесуального законодавства або адміністративного законодавства відповідно до п. 5 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”.

п.6 та п.7 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю;
7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення;

Оперативно-розшукові заходи здійснюються співробітниками оперативних підрозділів міліції на підставі п. 10 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію” у порядку, встановленому Законом України „Про оперативно-розшукову діяльність”.
п.10 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;

Міліція має право здійснювати фотографування та дактилоскопію тільки осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину (ст. 106 або 115 КПК), взяті під варту (ст.155 КПК), яким предявлено обвинувачення (ст.131 КПК) або застосовано адміністративний арешт.
п.11 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за бродяжництво, взяті під варту,
звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих адміністративному арешту;

Міліція має право безперешкодно та у будь-який час (навіть з застосуванням заходів примусового впливу) входити на земельні ділянки, у житло, територію та приміщення підприємств тільки виключно для припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах. При цьому, перелік таких надзвичайних обставин у законі не визначений та може визначатися міліцією за своїм розсудом, але з ним можна не погоджуватися.
п.15 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
15) входити безперешкодно у будь-який час доби:
а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;
б) на земельні ділянки, в житлі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;
в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом обмежень.
У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до їх подолання, передбачених цим Законом;

У всіх інших випадках міліція має право перебувати в жилих та інших приміщеннях громадян тільки за їхньою згодою або за санкцією суду на обшук.
На території чи в приміщеннях підприємств, з повідомленням про це адміністрації, тільки виключно з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили.
п.16 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили;

Міліція має право одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств будь-які відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю) тільки на підставі письмового запиту і тільки у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.
п.17 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Міліція має право вимагати від керівників підприємств пояснення по ФАКТАХ порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції. Тобто, якщо питання стосуються порушення законодавства (наприклад трудового, пенсійного тощо), перевірка дотримання якого не віднесена до компетенції міліції – у міліції відсутнє право вимагати пояснення. Або такі вимоги не підлягають виконанню, як такі що не ґрунтуються на законі.
Крім того у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, міліція має право проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності. Звернути увагу, що тільки вимагати їх проведення (порядок здійснення яких встановлений іншими нормативними актами), а не проводити самим.
п.24 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.

Співробітники ДСБЄЗ не мають яких-небудь особливих прав у порівнянні з іншими працівниками ціліції. Вони користуються загальними правами, які передбачені Законами України „Про міліцію” та “Про оперативно-розшукову діяльність”.
п. 5 „Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р.N 510
„5. Підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю користуються правами, передбаченими законами України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, Кримінально-процесуальним кодексом”.

Органи міліції (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ) мають право приступити до проведення перевірки суб’єктів господарської діяльності (фізичних осіб, підприємств) тільки за умови наявності направлення на перевірку, скріпленого печаткою органу міліції.
п.24 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб’єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції;

Вилучати оригінали документів, зразки сировини або продукції органи міліції (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ) мають право тільки на підставі рішення суду, тільки у присутності понятих та керівника підприємства або особи що перевіряється.
А без рішення суду тільки знайомитися з їх змістом у присутності понятих та керівника підприємства, або за свої кошти робити з них копії. При цьому міліція зобов’язана скласти опис документів, з яких зроблено копії та залишити його керівнику підприємства.
Опечатувати органи міліції (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ) мають право тільки каси, склади та архіви та й то на термін не більше 24 годин, про що обов’язково складається протокол. Після закінчення цього терміну опечатування вважається незаконним.
п.24 ст.11 (Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фі-зичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду — в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі.

Всі права міліції, викладені у статті 11 Закону „Про міліцію”, у випадках, що стосуються запобігання, виявлення і розкриття злочинів у сфері податкового законодавства надаються виключно податковій міліції. Тобто, звичайна міліція (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ)в цих випадках не має ніяких прав, перерахованих статтею 11.
ч.2 ст.11 Права міліції) Закону України „Про міліцію”:
При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття злочинів у сфері податкового законо-давства права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами другим, третім, четвертим, шостим пункту 5, пунктами 6-19, 23-31 частини першої цієї статті, надаються виключно органам податкової міліції у межах їх компетенції.

Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або прокурору.
Ст.25 (Відповідальність працівників міліції) Закону України „Про міліцію”:
Дії працівника міліції можуть бути оскаржені у встановленому порядку до органів внутрішніх справ, суду або прокурору.

Оперативні підрозділи міліції (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ) мають право опитувати громадян тільки виключно за їх згодою та використовувати тільки їх добровільну допомогу. Тобто, якщо громадянин не згоден давати якісь пояснення оперативникам – він спокійно може цього не робити.
п.1 ст.8 (Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність) Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”:
1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;

Оперативні підрозділи міліції (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ) мають право тільки порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств та осіб та брати участь в їх проведенні. Самі вони такі перевірки проводити не мають права.
п.3 ст.8 (Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність) Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”:
3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;

Оперативні підрозділи міліції (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ) мають право тільки ознайомитись з документами підприємств, за свої кошти робити з них копії. А якщо керівник підприємства забажає — то робити це тільки на території підприємства.
Вилучати ж оригінали тільки на підставі рішення суду, з залишенням копій підприємству та складенням і залишенням опису вилучений документів.
п.4 ст.8 (Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність) Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”:
4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання
підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких докумен-тів, за вимогою керівників підприємств, установ та організацій — виключно на території таких підприємств, установ та організацій,
а з дозволу суду — витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встанов-леному порядку;

Оперативні підрозділи міліції (у тому числі оперуповноважені ДСБЄЗ, УБОЗ) мають право відвідувати житло або інші приміщення громадян тільки за згодою їх власників. Тобто громадянин має законне право не допустити нікого у своє житло або інші приміщення.
п.6 ст.8 (Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність) Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”:
6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка;

Оперативно-розшукова діяльність підрозділами міліції (у тому числі оперуповноваженими ДСБЄЗ, УБОЗ) може проводитися тільки після заведення оперативно-розшукової справи. Без заведення такої справи проведення оперативно-розшукових заходів забороняється. Інформація про номер справи, дату порушення не є секретною та її необхідно вияснити у співробітника міліції.
ч. 1 ст. 9 (Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності) Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”:
У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа.
Без заведення оперативно-розшукової справи проведення оперативно-розшукових заходів, крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті ( перевірка осіб у зв’язку з допуском їх до державної таємниці, роботи з ядерними матеріалами), забороняється.
Громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійсненняоперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії.

Співробітники УБОЗ мають такі права:
п. 1 ст. 12 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”
1. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України та їх співробітники мають права, передбачені законами України “Про міліцію”, “Про Службу безпеки України”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, цим Законом та іншими законодавчими актами України.
п. 2
б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержувати від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо — не пізніш як протягом 10 діб;
д) в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від державних органів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) інформацію і документи. Витребовувані документи та інформація повинні бути подані негайно або не пізніш як протягом 10 діб.

4. При здійсненні боротьби з організованою злочинністю співробітники спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право:
а) за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу входити за службовими посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім іноземних, дипломатичних представництв), незалежно від їх відомчої належності та форм власності, у пункти пропуску через державний кордон України та митниці, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю;
б) за постановою та з санкції відповідного прокурора по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, а у невідкладних випадках — з наступним повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із складанням відповідного акта.
Копії акта вручаються громадянину чи представнику підприємства, установи, організації.

Стаття 22. Гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю п. 4.

Фізичні та юридичні особи мають право в порядку, встановленому законодавством України, оскаржити до суду дії співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших органів, зазначених у статті 5 цього Закону, які вони вважають неправомірними.

Рекомендации по общению с органами внутренних дел в городе Чернигове, Черниговской области, и др. городах Украины