Календар бухгалтера на Квітень

Календар бухгалтера на квітень 2016 року

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

КАЛЕНДАР подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у квітні 2016 року

Зверніть увагу! Дати зазначено з огляду на положення ПКУ та чинне спеціальне законодавство. Проте, зважаючи на фіскальну позицію контролюючих органів щодо цього питання, редакція не рекомендує відкладати подання звітності та сплату належних сум податків, зборів (обов’язкових платежів) на останній день наведеного в таблиці терміну
№ з/п
Найменування податку, збору, обов’язкового платежу
Найменування форми звітності
Термін подання звітності
Дата сплати податку, збору, обов’язкового платежу
1
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за I квартал 2016 року
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5 (річна))
19 квітня*
 

*Сплачують фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (абзац третій ч.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та пп.2 п.6 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

2

Щоквартальний авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб

19 квітня*
 

*Сплачують фізичні особи – підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування (пп.177.5.1 ст.177 ПКУ)

3

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за березень 2016 року

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна))
20 квітня
20 квітня*

*Якщо заробітну плату та інші види виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок, нараховано, але не виплачено. У разі їх виплати єдиний внесок підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.7 п.3 р.IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449)

4

Податок на додану вартість за березень 2016 року

Податкова декларація з податку на додану вартість
20 квітня
29 квітня
5

Акцизний податок за березень 2016 року

Декларація акцизного податку
20 квітня
29 квітня
6

Плата за землю за березень 2016 року

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
20 квітня*
29 квітня
*У разі подання щомісячних податкових декларацій
7

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України за березень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4)
20 квітня
29 квітня
8

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів за березень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (додаток 10)
20 квітня
29 квітня
9

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку за березень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України (додаток 11)
20 квітня
29 квітня
10

Рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за березень 2016 року

Податкова декларація з рентної плати та Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2)
20 квітня
29 квітня
11

Податок на доходи фізичних осіб за березень 2016 року

29 квітня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168 ПКУ)

12

Військовий збір за березень 2016 року

29 квітня*

*Якщо оподатковуваний дохід нараховано, але не виплачено. У разі його виплати дохід підлягає перерахуванню до бюджету під час такої виплати (пп.168.1.2, 168.1.5 ст.168, п.161 підрозд.10 розд.ХХ ПКУ)

Місцеві податки та збори
13

Єдиний податок (платники 1, 2 груп) за квітень 2016 року

20 квітня
14

Транспортний податок за І квартал 2016 року

Податкова декларація з транспортного податку
29 квітня
15

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за І квартал 2016 року

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
29 квітня
16

Єдиний податок (платники 4 групи) за І квартал 2016 року

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
29 квітня
Інша звітність
№ з/п
Найменування форми звітності
Термін подання звітності
17

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (форма № 1-РС) за березень 2016 року

8 квітня
18

Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (форма № 2-РС) за березень 2016 року

8 квітня
19

Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (форма № 3-РС) за березень 2016 року

8 квітня
20

Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв (форма № 1-ОА) за березень 2016 року

8 квітня
21

Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів (форма № 1-ОТ) за березень 2016 року

8 квітня
22

Звіт про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом*

14 квітня
*Подається до органів соціального захисту населення
23
Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)* за березень 2016 року
15 квітня
 

*Звітність, пов’язана з використанням розрахункових книжок, подається у складі Звіту та Довідки про використані розрахункові книжки (додаток 1)

24

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за І квартал 2016 року

19 квітня
25

Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за І квартал 2016 року

19 квітня
26

Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма № Ф4-ФСС з ТВП), за I квартал 2016 року

20 квітня
27

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма № Ф14-ФСС з ТВП) за І квартал 2016 року

20 квітня
28

Звіт про контрольовані операції за 2015 рік

29 квітня*
*Згідно з пп.39.4.2 ст.39 ПКУ платники зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису
29

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7 (місячна))

протягом 5 робочих днів після дати складання актів
30

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП)*

протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення, відкриття чи зміни об’єкта оподаткування
*Подається до фіскальних органів за місцезнаходженням об’єкта оподаткування
31

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН)*

не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії(й)
*За наявності попиту на робочу силу (вакансії)
32

Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН)*

не пізніше ніж за 2 місяці до масового вивільнення працівників
*За умовами, передбаченими ст.48 та 50 Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI “Про зайнятість населення”
Основні форми статистичної та фінансової звітності
№ з/п
Найменування форми звітності
Термін подання звітності
33
Звіт про товарооборот торгової мережі (форма № 1-торг (місячна)) за березень 2016 року
1 квітня
34
Звіт про обсяг оптового товарообороту (форма № 1-опт (місячна)) за березень 2016 року
4 квітня
35
Звіт з праці (форма № 1-ПВ (місячна)) за березень 2016 року
7 квітня
36
Звіт з праці (форма № 1-ПВ (квартальна)) за I квартал 2016 року нова форма
7 квітня
37

Консолідована фінансова звітність за 2015 рік: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1-к), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3-к), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-кн), Консолідований звіт про власний капітал (форма № 4-к), Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (форма № 6)*

15 квітня
 

*Відповідно до п.11 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, цю звітність підприємства подають власникам (засновникам) та надсилають листом до органів державної статистики

38

Звіт про обсяги реалізованих послуг (форма № 1-послуги (квартальна)) за І квартал 2016 року

25 квітня
39

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (форма № 1-опт (квартальна, річна)) за І квартал 2016 року

25 квітня
40

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі (форма № 3-торг (квартальна, річна) (I квартал, II квартал, III квартал, рік) за І квартал 2016 року нова форма

25 квітня
41

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (форма № 1-Б (річна, квартальна)) за I квартал 2016 року

25 квітня
42

Фінансова звітність за І квартал 2016 року: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2), Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м, форма № 2-м)

25 квітня
Квітень
СТАТИСТИКА МІСЯЦЯ
Кількість днів:
Норми робочого часу в разі:

календарних

30
40-годинного робочого тижня
168,0

святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)

36-годинного робочого тижня
151,2
33-годинного робочого тижня
138,6

вихідних

9
30-годинного робочого тижня
126,0

неробочих

9
25-годинного робочого тижня
105,0

робочих

21
24-годинного робочого тижня
100,8

що передують святковим та неробочим (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня)

20-годинного робочого тижня
84,0
18-годинного робочого тижня
75,6