Календар бухгалтера на Лютий

Календар бухгалтера на лютий 2016 року 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Дата

Податок, збір, платіж

Підстава

1

О. Д. П. *

інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, за 2015 рік

П. 2.5 Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 16.05.2013 р. № 271

1

О. Д. П.

звіту про використання води за 2015 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства

П. 1.9 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінекології від 16.03.2015 р. № 78 

2

О. Д. П. 

звіту про товарооборот за січень 2016 року (форма № 1-торг (місячна))

Форма № 1-торг (місячна), затверджена наказом Держстату від 11.12.2015 р. № 355

4

О. Д. П.

звіту про обсяг оптового товарообороту за січень 2016 року (форма № 1-опт (місячна))

Форма № 1-опт (місячна), затверджена наказом Держстату від 21.11.2014 р. № 356

5

О. Д. П.

звіту з праці за січень 2016 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Форма № 1-ПВ (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 21.07.2015 р. № 172

9

О. Д. С.* 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців за себе (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності) за 2015 рік

Абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI

9

О. Д. П.

звіту про суми податкових пільг за IV квартал 2015 року

П. 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233;
лист ДПС у м. Києві від 28.01.2013 р. № 833/10/06-406

9

О. Д. П.

податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік платниками, що звітують щокварталу

Пп. 49.18.2 та п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік

Пп. 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138

9

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Пп. 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 

9

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Пп. 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 

9

О. Д. П.

фінансової звітності за 2015 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу:
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (
форма № 1);
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (
форма № 2)
– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (
форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіту про власний капітал (
форма № 4);
– Приміток до річної фінансової звітності (
форма № 5);
– Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (
форма № 6);
– Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (
форми № 1-м, 2-м)

Пп. 46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, в т. ч. спільному підприємству з іноземними інвестиціями, і знаходяться за її межами, за 2015 рік

П. 3 наказу Мінфіну «Про затвердження форми декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 25.12.95 р. № 207;
лист ДПСУ від 12.03.2012 р. № 6994/7/22-3317  

9

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за IV квартал 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу 

Пп. 49.18.2 та п. 202.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з податку на додану вартість у 2016 році

Пп. 49.18.2 та п. 202.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за IV квартал 2015 року (форма № 1ДФ)

Пп. 49.18.2 та пп. «б» п. 176.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

9

О. Д. П.

податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, за 2015 рік

Пп. 49.18.5 та п. 177.11 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи

Пп. 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за 2015 рік платниками, віднесеними до 3 групи

Пп. 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2 та п. 250.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до декларації) за IV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, п. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до декларації), за IV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, п. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за IV квартал 2015 року

Пп. 49.18.1 та п. 257.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до декларації) за IV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до декларації) за ІV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до декларації) за ІV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2 , п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

звіту про використання води за 2015 рік (форма № 2ТП-водгосп (річна)) до органів ДФСУ

П. 1.11 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Мінекології від 16.03.2015 р. № 78 

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до декларації) за ІV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2 , п. 256.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до декларації) за ІV квартал 2015 року

Пп. 49.18.2 , п. 256.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2015 рік

Пп. 49.18.2 та п. 2681.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

податкової декларації туристичного збору за 2015 рік

Пп. 49.18.2 та п. 268.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

9

О. Д. П.

звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (додаток Д5) за 2015 рік 

П. 2 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435

12

О. Д. П.

звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

П. 4 Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105

15

О. Д. П.

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за січень 2016 року

П. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР

15

О. Д. П.

довідки про використані розрахункові книжки за січень 2016 року

П. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР

19

О. Д. С.  

податку на прибуток підприємства за IV квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
п. 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138

19

О. Д. С.

податку на додану вартість за IV квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

екологічного податку за IV квартал 2015 року 

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за IV квартал 2015 року 

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за IV квартал 2015 року 

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за IV квартал 2015 року

П. 57.1 та п. 257.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

рентної плати за спеціальне використання води за IV квартал 2015 року 

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за IV квартал 2015 року 

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2015 року 

П. 57.1 та п. 2681.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

туристичного збору за IV квартал 2015 року 

П. 57.1 та пп. 268.7.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в IV кварталі 2015 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп

П. 295.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

єдиного податку за IV квартал 2015 року платниками — юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи

П. 295.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

авансового внеску з єдиного податку за лютий 2016 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп 

П. 295.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. П.

податкової декларації з єдиного податку на 2016 рік та розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 рік для набуття і підтвердження статусу платника податку 4 групи

Пп. 298.8.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

19

О. Д. П.

податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2016 рік 

Пп. 266.7.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI  

19

О. Д. П.

податкової декларації з транспортного податку на 2016 рік 

Пп. 267.6.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI  

22

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за січень 2016 року

Абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI;
пп. 6 п. 3 р. IV та п. 11 р. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449

22

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю 

Пп. 49.18.1 та п. 203.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

22

О. Д. П.

декларації акцизного податку за січень 2016 року

Пп. 49.18.1 та п. 223.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

22

О. Д. П.

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за січень 2016 року

Пп. 49.18.1 та п. 286.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

22

О. Д. П.

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2016 рік

П. 286.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 

22

О. Д. П.

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2016 року

П. 1 р. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435

26

О. Д. С.

авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на лютий 2016 року 

П. 257.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

26

О. Д. П.

структурного обстеження підприємства за 2015 рік (форма № 1-підприємництво (коротка, річна))

Форма № 1-підприємництво (коротка, річна), затверджена наказом Держстату від 29.09.2014 р. № 273

26

О. Д. П.

структурного обстеження підприємства за 2015 рік (форма № 1-підприємництво (річна))

Форма № 1-підприємництво (річна), затверджена наказом Держстату від 29.09.2014 р. № 273

26

О. Д. П.

звіту про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 2015 рік (форма № 1-опт (квартальна, річна))

Форма № 1-опт (квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 21.11.2014 р. № 356

29

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за січень 2016 року

Абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI;
пп. 6 п. 3 р. IV та п. 11 р. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449

29

О. Д. П.

фінансової звітності за 2015 рік до органів статистики — всіма підприємствами, а також до органів доходів та зборів — платниками податку на прибуток, у яких звітний період дорівнює календарному року:
– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (
форма № 1);
– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (
форма № 2);
– Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом) (
форма № 3) або Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н);
– Звіту про власний капітал (
форма № 4);
– Приміток до річної фінансової звітності (
форма № 5);
– Додатка до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» (
форма № 6);
– Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (
форми № 1-м, 2-м);
– Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (
форми № 1-мс, 2-мс)

П. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

29

О. Д. П.

звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2015 рік (форма № 10-ПІ)

П. 2.1 Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затвердженої наказом Мінсоцполітики від 10.02.2007 р. № 42

29

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2015 рік платниками, віднесеними до 1 та 2 груп

Пп. 49.18.3 та п. 296.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

29

О. Д. П.

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Пп. 49.18.3 та п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

29

О. Д. П.

спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу України, за 2015 рік

П. 49.2, пп. 49.18.3 та п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
пп. 1 п. 2 постанови КМУ «Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації» від 15.02.2012 р. № 98;
лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17 

29

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Пп. 49.18.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17

29

О. Д. П.

розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби, за 2015 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

Пп. 49.18.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI;
лист ДФСУ від 04.01.2016 р. № 102/7/99-99-19-02-01-17

Последние работы

  • Выберите категорию:
  • Все