Календар бухгалтера на Серпень

Календар бухгалтера на серпень 2015 року

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Дата

Податок, збір, платіж

Підстава

3

О. Д. П.*

звіту про товарооборот за липень 2015 року (форма № 1-торг (місячна))

Форма № 1-торг (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 04.12.2014 р. № 380

4

О. Д. П.

звіту про обсяг оптового товарообороту за липень 2015 року (форма № 1-опт (місячна))

Форма № 1-опт (місячна), затверджена наказом Держстату від 21.11.2014 р. № 356

7

О. Д. П.

звіту з праці за липень 2015 року (форма № 1-ПВ (місячна))

Форма № 1-ПВ (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 07.08.2013 р. № 239

7

О. Д. П.

звіту про суми податкових пільг за II квартал 2015 року

П. 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233; лист ДПС у м. Києві від 28.01.2013 р. № 833/10/06-406

10

О. Д. П.

податкової декларації з податку на прибуток підприємства за півріччя 2015 року**

Пп. 49.18.2 та п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за півріччя 2015 року

Пп. 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI; п. 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138

10

О. Д. П.

фінансової звітності за півріччя 2015 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу: – Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1); – Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2); – Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м)

Пп. 46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал 2015 року***

П. 3 наказу Мінфіну «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 25.12.95 р. № 207

10

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за II квартал 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Пп. 49.18.2 та п. 202.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за II квартал 2015 року (форма № 1ДФ)

Пп. 49.18.2 та пп. «б» п. 176.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за півріччя 2015 року платниками, віднесеними до 3 групи

Пп. 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за півріччя 2015 року платниками, віднесеними до 3 групи

Пп. 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації з екологічного податку за II квартал 2015 року

Пп. 49.18.2 та п. 250.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за II квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, пп. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за II квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, пп. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації зі збору за користування радіочастотним ресурсом України за II квартал 2015 року

Пп. 49.18.1 та п. 257.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за II квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, пп. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води за II квартал 2015 року

Пп. 49.18.2, пп. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) за півріччя 2015 року

Пп. 49.18.2, пп. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за півріччя 2015 року

Пп. 49.18.2, пп. 256.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2015 року

Пп. 49.18.2 та пп. 2681.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

10

О. Д. П.

податкової декларації туристичного збору за півріччя 2015 року

Пп. 49.18.2 та пп. 268.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

14

О. Д. П.

звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

П. 4 Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105

14

О. Д. С.

авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності

Пп. 177.5.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

14

О. Д. П.

звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за липень 2015 року

П. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР

14

О. Д. П.

довідки про використані розрахункові книжки за липень 2015 року

П. 7 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР

19

О. Д. С.

податку на прибуток підприємства за півріччя 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI; п. 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138

19

О. Д. С.

податку на додану вартість за II квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

19

О. Д. С.

екологічного податку за II квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за II квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за II квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за II квартал 2015 року

П. 57.1 та п. 257.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

рентної плати за спеціальне використання води за II квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за II квартал 2015 року

П. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

збору за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2015 року

П. 57.1 та пп. 2681.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

туристичного збору за II квартал 2015 року

П. 57.1 та пп. 268.7.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15 % та задекларовані в II кварталі 2015 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп

П. 295.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

єдиного податку за II квартал 2015 року платниками - юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3 групи

П. 295.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за липень 2015 року

Абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI; пп. 6 п. 3 р. IV та п. 11 р. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449

20

О. Д. С.

авансового внеску з єдиного податку за серпень 2015 року платниками єдиного податку 1 та 2 груп

П. 295.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. П.

податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

Пп. 49.18.1 та п. 203.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. П.

декларації акцизного податку за липень 2015 року

Пп. 49.18.1 та п. 223.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. П.

податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2015 року

Пп. 49.18.1 та п. 286.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. П.

податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень 2015 року

Пп. 49.18.1 та п. 29 підр. 10 р. XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

20

О. Д. П.

звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за липень 2015 року

П. 1 р. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435

28

О. Д. С.

єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за липень 2015 року

Абз. 1 ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI; пп. 6 п. 3 р. IV та п. 11 р. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449

28

О. Д. С.

авансових внесків з податку на прибуток за серпень 2015 року

Абз. 4 п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

28

О. Д. С.

податку на додану вартість за липень 2015 року

П. 57.1 та п. 203.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

28

О. Д. С.

акцизного податку за липень 2015 року

П. 57.1 та пп. 222.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

28

О. Д. С.

плати за землю за липень 2015 року

П. 57.1, п. 287.3 та п. 287.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

28

О. Д. С.

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за липень 2015 року

П. 57.1 та п. 29 підр. 10 р. XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

28

О. Д. С.

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень 2015 року

Пп. 168.1.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

28

О. Д. С.

військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень 2015 року

Пп. 168.1.5 та п. 161 підр. 10 р. XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

31

О. Д. П.

податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2014 р. по 30.06.2015 р.

Пп. 49.18.3 та пп. 137.4.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

____________ * О. Д. П. – останній день подання; О. Д. С. – останній день сплати.

** Наразі нова форма декларації з податку на прибуток не затверджена. З проектом відповідного наказу Мінфіну можна ознайомитись в системах ЛІГА:ЗАКОН.

*** На думку ДПСУ, термін подання декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, потрібно пов'язувати з терміном подання фінансової звітності до органів податкової служби (зараз – органи ДФСУ), тобто за IІ квартал 2015 року слід відзвітувати до 10.08.2015 р. включно (лист ДПСУ від 12.03.2012 р. № 6994/7/22-3317).

Последние работы

  • Выберите категорию:
  • Все